پروژه‌ها

   آمار حمایت‌ها

  • 46,413,100 تومان

    حمایت مالی دریافت شده

  • 168نفر

    تعداد حامیان

  • 0پروژه

    تعداد پروژه‌های انجام شده

   اسناد شفافیت مالی حمایت‌ها

transparency

از ویژگی‌های اصلی سامانه حمایت مالی از جریان تدبر در قرآن، ارائه‌ی اسناد مالی حمایت‌ها به تمامی بازدیدکنندگان می‌باشد. پس از انجام حمایت‌ کامل از یک پروژه‌ی تعریف شده در سایت، مبلغ حمایت صرف اجرای پروژه خواهد شد و برای اطلاع به حامیان و علاقمندان، تمام اسناد مالی شامل فاکتورها، اسناد حسابداری و هر نوع سند مالی که نشان‌دهنده‌ی اجرای دقیق پروژه باشد، در بخش اسناد شفافیت ذیل عنوان پروژه بارگذاری خواهد شد. البته نام حامیان در صورتی که تمایل خود را اعلام کرده باشند و همچنین اطلاعات مالی حمایت‌های انجام شده به صورت مستقیم و در زمان در صفحه‌ی اسناد شفافیت نمایش داده خواهد شد و همواره در حال به‌روز رسانی می‌باشد. امانت‌داری، شفافیت و اجرای دقیق از تعهدات اصلی و اساسی ما به حامیان و مخاطبان جریان تدبر در قرآن است.

مشاهده اسناد شفافیت

   اولویت‌های ما